Kŕmenie

Správna výživa každého jedinca je základom úspešného chovu, rozhoduje o zdravotnom stave, raste, vývine mladého jedinca,

zmes zŕn Deli nature 56
zmes zŕn Deli nature 56

v nemalej miere ovplivňuje plodnosť a taktiež odolnosť voči ochoreniam. Každý živý tvor potrebuje pre svoju existenciu prísun látok ktoré sú „základom organizmu“ a tie sa v nasledujúcich riadkoch budem snažiť popísať.

Bielkoviny

Bielkoviny sú základnou stavebnou zložkou živočíšnych buniek. Pre vtáky sú dôležité pre správny rast, rozmnožovanie, u samíc pre tvorbu vaječných bielkovín, pre vývin svalstva, rast peria atď.. Bielkoviny živočíšneho pôvodu sú bohatšie na aminokyseliny a podávanie týchto bielkovín musíme dávkovať s rozumom. U vtákov však podávame predovšetkým bielkoviny rastlinného pôvodu, ktoré sú obsiahnuté v semenách rastlín. Pri nedostatku bielkovín organizmus siaha po vlastných zdrojoch, aj napriek dostatku iných látok. Pokiaľ je doba nedostatku bielkovín niekoľko dní tak vták stráca svalovú hmotu, čo sa prejavuje chudnutím. Keď má organizmus nedostatok bielkovín dlhšiu dobu tak začína siahať po „vlastných zdrojoch“. Najprv siaha po zdrojoch bielkovín v pečeni, ktoré sú však značne obmedzené. Neskôr uberá bielkoviny zo svalovej hmoty až prestane vyrábať obranné látky ktoré sú pre org. nenahraditeľné. V dôsledku toho vták stráca imunitu a je značne oslabený a ľahšie u neho prepukne infekcia.

Pri nedostatku bielkovín počas hniezdenia pár vyhadzuje vajíčka z hniezda (alebo ich „zožerie“) alebo častým javom je vyhadzovanie mláďat z hniezda. Tomuto možno jednoducho predísť alebo neskôr zabrániť zvýšením prísunu bielkovín, v chove napr. podaním vaječnej zmesi, nedozretých zŕn, hmyzu…

Sacharidy (cukry, škroby)

Cukry či sacharidy sú pre organizmus zdrojom energie pre činnosť svalovej hmoty, a tiež zdrojom telesného tepla. Vták získava cukry najmä z obilnín. Prísun týchto látok by nemal byť vyšší ako je potrebné pretože pri nadbytku sa cukry menia na tuky a ukladajú sa v organizme takpovediac na „horšie časy“. V dôsledku toho začína vták tučnieť a to je pre organizmus nežiadúce, minimálne v klietkovom chove. Pokiaľ sú však vtáky chované v chladnejších podmienkach alebo majú dostatok priestoru tak ich organizmus dokáže tieto zásoby využiť.

Tuky (lipidy) 

Ich funkcia je podobná ako u sacharidov. Malá časť tukov je odvádzaná krvou a v pečeni sa môže ich časť na určitú dobu uskladniť, a pri skrmovaní veľkého množstva tukov tak môže ľahko dôjsť k infiltrácii pečene. Preto treba dávať pri skrmovaní potravy bohatej na tuky veľký pozor. Dnes sa už v chove upúšťa od skrmovania zrnín bohatých na tuky (ľan, konope, niger, perilla) čo je aj dobre pretože pri ich skrmovaní je potrebné aby mal vták dostatok priestoru na to aby tuky aj využil, pokiaľ tak nie je  dochádza k následnému ukladaniu tukov tj. tučneniu. Tuky však obsahujú aj vitamíny A, D a E, a pri vtákoch chovaných vo vyhovujúcich podmienkach ako už bolo spomenuté pri cukroch, je ich prísun využiteľný. Tuky majú totiž v organizme akúsi rezervnú funkciu (energetická zásoba) ktorá je preň potrebná, tuk tiež ochraňuje tkanivá a orgány (napr. obličky pred mechanickým poškodením), celkovo chráni pred chladom, určitú stavebnú funkciu má tiež v kĺboch.

Toľko v skratke o základných látkach potrebných pre organizmus. Netreba zabúdať že organizmus je nerozdeliteľný celok, a každá látka má preň určitý význam, bez ktorej by nebol schopný správneho fungovania. U všetkých látok však platí s mierou.

Rovnako ako správne umiestnenie astrildovitých, podmienky v chovnom prostredí a iné dôležité aspekty má na chov astridovitého vtáctva zásadný vplyv správna výživa (kŕmenie). Príroda vtákom ponúka obrovské množstvo druhov potravy, a záleží na druhu vtáka či dokonca samotného jedinca čo si z toho všetkého vyberie a na čo je prispôsobený. No v zajatí je rozmanitosť kŕmenia veľmi limitovaná a z toho čo majú vtáky k dispozícii vo voľnej prírode im môžeme poskytnúť len zlomok. A preto často siahame po náhradných surovinách ktoré dokážu aspoň z časti nahradiť to čo im nemôžeme poskytnúť z prírody. Cieľom každého chovateľa by malo byť zabezpečiť svojim zverencom čo najoptimálnejšie podmienky počnúc chovným zariadením až po kŕmenie.

Základom kŕmenia astrildovitých sú zmesi rôznych druhov zŕn zväčša v dozretej suchej podobe. Túto zmes tvoria predovšetkým rôzne druhy prosa (žlté, červené, japonské, senegalske…), lesknica kanárska v malom množstve olejnaté semená (niger, ľan) a niektoré semená tráv. Jednotlivé zloženie zmesi je založené na požiadavkách daného druhu ale v základe sa každá zmes rovnaká tj. proso, lesknica, a zostatok semená ktoré daný druh obľubuje. Okrem suchých zmesí zŕn astrildovité vtáctvo obľubuje mäkké zrná tj. v mliečnej alebo voskovej zrelosti ktoré sú nezameniteľným zdrojom bielkovín a vitamínov a k tomu aj v prírodnej podobe.

V nasledujúcich riadkoch sa budem snažiť popísať všetky druhy krmív vhodných pre astrildovité vtáctvo.

Zmes zŕn

Ako už bolo vyššie spomenuté jedná sa o zmes suchých zŕn. Základom zmesi musí byť predovšetkým proso (rôzne druhy) a lesknica kanárska. Lesknica má oproti prosu väčšiu výživovú hodnotu a tak je dobré keď v zmesi jej obsah prevláda, avšak nie

zmes zŕn Deli nature 84
zmes zŕn Deli nature 84

všetky druhy prijímajú lesknicu bezproblémovo, a to môže platiť aj pre iné druhy zŕn. V takom prípade je nutné obsah tejto zrniny v zmesi znížiť a zvýšiť obsah zŕn ktoré vtáky prijímajú bez problémov, alebo sa snažiť aby si vtáky na dané zrniny zvykli. Dnes je na trhu vysoké množstvo zmesí zŕn dokonca aj s určeným pre určitú skupinu vtákov či určité biologické obdobie (hniezdenie, kľud…) a záleží od chovateľa pre ktorú sa rozhodne. Z mojej skúsenosti môžem odporučiť zmesi zŕn značky ako je: Deli nature, Versele laga, Witte Molen. U zmesí od týchto výrobcov je hlavnou výhodou kvalita a čistota zŕn. Zmesi ktoré som používal (a naďalej používam) od týchto výrobcov sú bez prachu a iných nečistôt, zrná sú kvalitné a celkovo zmesi sú aj u vtákov dobre prijímané a zatiaľ som pri ich skrmovaní nemal žiaden problém.

 

Zmesi ktoré používam:  Versele Laga Prestige Australian waxbills

Zmesi ktoré som používal: Versele laga (Prestige) Tropical finches, Deli nature 41,Deli nature 84, Deli nature 56, 

 

 

Deli nature 20kg
Deli nature 20kg

Zmesi od tuzemských výrobcov neskrmujem pre ich nevhodné zloženie, nekvalitné zrná a predovšetkým nečistoty.

V krátkosti popíšem jednotlivé druhy zrnín ktoré sa nachádzajú v jedálničku astrildovitých.

 Proso

(Panicum miliacenum)

Proso žlté: proso žlté je u väčšiny druhov základnou kŕmnou zložkou. Je to v celku dobrá zrnina predovšetkým jeho menšie odrody (Plata). Prijímajú ho dobre všetky druhy astrildovitých, a jeho obsah živín je v celku postačujúci (bežný).

 

 Proso červené: je zo všetkých druhov prosa najmenej vhodné a to predovšetkým pre

proso žlté
proso žlté

jeho tvrdý obal. Niektoré vtáky ho odmietajú. Avšak možno ho skrmovať najmä u väčších druhov astrildovitých vtákov a tiež menej náročných na chov (zebrička, ryžovník, pestúnka apod. ). U tohto druhu prosa dochádza dosť často ku zámene s červeným mohárom, s ktorým si ho netreba pliesť.

Proso strieborné (biele): je mierne väčšie než proso žlté, a aj napriek tomu ho s obľubou prijíma veľa druhov astrildovitých, čo je možno spôsobené jeho mäkkým obalom. Proso strieborné je celkovo vhodným komponentom zmesi.

Proso japonské:  jeho farba je žltá až šedá, a nemá typický tvar prosného zrna ale je na koncoch zašpicatené. Svojou veľkosťou a výživovou hodnotou je veľmi vhodnou súčasťou zmesi a o tom svedčí aj jeho obľúbenosť u astrildovitých. Veľmi v obľube ho majú amady zelenochvosté a červenouché…. Je tiež výbornou zložkou pre nakličovanie.

Proso senegalské: snáď najznámejšia odroda (druh) prosa medzi chovateľmi. Vyskytuje

proso senegalské
proso senegalské

sa v žltej a červenej farbe. Môže tvoriť základ zmesi aj u menších druhov astrildovitých vtákov. Skrmuje sa buď ako súčasť zmesi alebo v klasoch kedy vtákom prináša nie len obživu ale aj zabavenie sa. U klasov je treba dávať si pozor na ich kvalitu a čistotu, pretože sú často zaprášené a preto sú často zdrojom respiračných ochorení. Je vhodným aj na nakličovanie.

 

Obsah základných živín: bielkoviny 120 g, tuhy 38 g /kg

 

 

 

Proso patrí celovo svojím obsahom živín medzi zrniny energetické (vyšší obsah glycidov, teda najdostupnejšej energie).

Bar vlašský – mohár

(Setaria italica) 

Bar vlašský je svojím tvarom podobný prosu a preto si ho aj chovatelia často mýlia. Vytvára dve odrody: červený a žltý mohár.

Žltý mohár je veľmi dobrým krmivom a vo veľa priemyselných zmesiach nesie značný podiel. Jeho veľkosť vyhovuje aj menším druhom astr. vtákov .

Červený mohár by mal spolu so senegalským prosom tvoriť základ kŕmnej zmesi. Je o čosi väčší než žltý mohár, a má najmä vyššiu výživovú hodnotu.

Obsah základných živín: červený mohár –  bielkoviny až 150g, tuky 50g /kg

                                                                                                                                                                    žltý mohár – bielkoviny 100g, tuky 40g /kg 

Lesknica kanárska

(Phalaris canariensis) 

Jedná sa predovšetkým o energetické krmivo. Podávanie lesknice má význam najmä u vtákov po dovoze, v karanténe, ochorení… Jej veľkosť je vhodná pre všetky druhy. Niektoré vtáky si na ňu potrebujú zvyknúť. Je dôležitým komponentom každej zmesi, a jej prevaha je len prínosom. Vyšší obsah lesknice je napr. v zmesi Deli nature 84 ktorú používam najčasťejšie.

Obsah základných živín: bielkoviny 150g, tuky 50g /kg 

Pšenica 

Pšenica má pre astr. vtáctvo menší význam. Pre veľa druhov je totiž moc veľká. Avšak možno ju použiť v chove (ryžovníkov, paneniek a iných veľkých druhov). Hlavný význam má ako zrnina pre nakličovanie. Veľký význam má aj v mliečnej zrelosti.

Obsah základných živín: bielkoviny 116g, tuky 20g /kg

Ryža

(Oryza sativa) 

Ryža má svoj význam najmä u druhov z indomalajzie – ázie (amady, panenky, ryžovníky), u ktorých môže tvoriť aj základ kŕmnej dávky, a to aj v prírode. Svojou veľkosťou je hlavne pre väčšie druhy vtákov. Skrmuje sa samozrejme nelúpaná ryža (s označením Paddy). Má významný dietický účinok najmä malým obsahom tukov. Na druhú stranu má ale veľmi malý obsah vitamínov. Celkovo je dobrým doplnkom kŕmenia, zvlášť v navlhčenom stave.

Obsah základných živín: bielkoviny 85g, tuky 18g /kg 

Niger 

Niger by nemal tvoriť viac ako 5% kŕmnej zmesi, kvôli jeho vysokému obsahu tukov. U väčšiny astr. nie je ani moc obľúbený. Má význam predovšetkým pre vtáky chovené vo vonkajších voliérach, a v chladných mesiacoch.

Obsah základných živín: bielkoviny 181g, tuky 400g /kg