_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje.“ Wiliam Worclock

Milý návštevníci,

srdečne Váš vítam na stránkach venovaných prezentovaniu môjho chovu zebričiek pestrých austrálskych, ale aj iného exotického vtáctva čelade astrildovité-Estrildidae. Chcem nadviazať na citát uvedený vyššie, a to „Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje“. Tento citát nádherne vystihuje krásu záľuby nás chovateľov/iek či už vtákov, psov, rýb, plazov… nás všetkých príroda chytila za srdce. A to máme mi všetci spoločné, lásku ktorú dávame naším vtákom a ktorá je pre ich chov nesmierne potrebná, a je nám neskôr odovzdávaná či už vo forme mláďat…  A za to patrí prírode, a hlavne vtákom veľké ĎAKUJEM. Veľká vďaka patrí aj mojej rodine, bez ktorej by toto všetko nebolo uskutočnitelné, ešte raz ďakujem.

Jaroslav Dvorský