Výskyt

ABTABS-spoluAstrild bielolíci obýva austrálske savany, pre ktoré sú typické husté kry a ojedinelé stromy či hustejšie porasty. Ako väčšina z austrálskych druhov astrildovitých, aj astrild bielolíci sa zdržiava najmä v blízkosti riek, či mokradí.

Tento druh vyvára v areály svojho výskytu 2 zemepisné formy a to východnú a západnú.

  1. Astrild bielolíci východný (T. b. bichenovii)

    Výskyt: ako naznačuje aj neho pomenovanie, táto forma obýva predovšetkým východné až severovýchodné pobrežie austrálskeho kontinentu, pričom mierne zasahuje smerom do vnútrozemia

    Sfarbenie: samec aj samica sú sfarbený rovnako (s nepatrnými rozdielmi). Temeno hlavy a chrbát sú hnedej farby, s tmavším priečnym pruhovaním, ktoré môže pôsobiť dojmom čiernej farby. Krídla sú tmavohnedé (až čierne) s bielymi bodkami ktoré vytvárajú dojem pruhov. Na čele má úzky čierny pásik, ktorý sa tiahne až na krk a vytvára ako keby krúžok (aj preto sa môžeme stretnúť s pomenovaním astrild krúžkovaný). Brada, horný krk a obe strany hlavy sú biele (so sivým nádychom). Celú túto masku hlavy zakončuje tmavo hnedý (až čierny) pásik (ktorého hrúbka môže slúžiť na rozoznanie pohlavia – samce majú pásik hrubší). Brucho je šedé s žltým nádychom, ktorý sa zintenzívňuje s pribúdajúcim vekom jedinca. Chvost je čierny, kostrč biela, a zobák šedo modrý.

  2. Astrild bielolíci západný (T. b. annulosa)

    Výskyt: obýva severozápadnú časť austrálskeho pobrežia

    Sfarbenie je takmer rovnaké, iba kostrč je čierna, nie biela.

Chov v zajatí

Už čoskoro

Ďakujeme za pochopenie

 

Použitá literatúra: Astrildovití ptáci – chovatelská encyklopedie (Pavel Pavlovec, Michal Vít)

                         ISBN   978-80-7322-113-3